Contact

Per telefoon:
Iedere werkdag van 9.15 – 13.00 uur: 965733157. Spoedgevallen: 639 604 269

Per email:
Gebruik om contact op te nemen met:

  1. De receptierecepcion@clinicabenissa.com. Hier kunt u terecht voor algemene vragen, afspraken en herhaalrecepten. U kunt hiervoor ook ons formulier gebruiken op de website: https://clinicabenissa.com/nl/contact/inschrijven-wijzigen/contactformulier/. Houdt u er rekening mee dat herhaalrecepten voor psychofarmaca (slaapmiddelen, rustgevende medicatie, antidepressiva, antipsychotica, opiaten) altijd opgehaald moeten worden bij de praktijk in verband met stempeling en ondertekening.
  2. De huisartsenmedicos@clinicabenissa.com. Dit is bedoeld voor strikt medische zaken (opvolging van eerdere consulten). Voor nieuwe medische problemen, maakt u altijd een afspraak. Bij contact via e-mail wordt uit (medische) veiligheidsoverwegingen uw dossier, eerdere uitslagen, enzovoort nagezien en de correspondentie wordt in uw dossier verwerkt. Hiervoor kan een elektronisch consult worden gerekend. Herhaalrecepten altijd via onze assistentes recepcion@clinicabenissa.com of ons formulier op de website: https://clinicabenissa.com/nl/contact/inschrijven-wijzigen/.
  3. De tandartsenodontologia@clinicabenissa.com. Dit is uitsluitend bedoeld voor zaken die te maken hebben met opvolging van eerdere consulten.

Met het sturen van uw e-mail gaat u akkoord met het corresponderen over uw persoonlijke medische gegevens. We zijn laagdrempelig met het contact via e-mail en willen dit graag zou houden, probeer alleen noodzakelijke e-mails te sturen. Wij behandelen uw e-mail met zorg en slaan uw correspondentie op in uw medisch dossier, we kijken altijd naar uw bestaande gegevens en eventuele (eerdere) uitslagen, en kunnen hiervoor een elektronisch consult bij u of uw verzekeraar in rekening brengen. 

De volgende e-mails komen te vervallen:
loesthomaes @clinicabenissa.com, loesthomaesclinicabenissa @gmail.com, maxmeertens @clinicabenissa.com, maxmeertensclinicabenissa @gmail.com, maxmeertens @gmail.com, info @clinicabenissa.com. Verwijder deze e-mails alstublieft uit uw contacten.

Het is belangrijk dat we uw gegevens geactualiseerd hebben. Zijn er wijzigingen in uw adres, telefoonnummers, e-mailadres, verzekering, of belangrijke wijzigingen in uw medische voorgeschiedenis laat ons dit alstublieft weten via ons formulier op de website: https://clinicabenissa.com/nl/contact/inschrijven-wijzigen/

Contactformulier