Zorgverzekeringen

Dit stuk bestaat uit twee gedeelten. In het eerste gedeelte wordt kort uitgelegd hoe de Spaanse gezondheidszorg in elkaar zit en welke consequenties dit heeft voor vakantiegangers, langverblijvers en residenten. Het tweede gedeelte gaat wat dieper in op privéverzekeringen.

We hebben niet de pretentie compleet te zijn, als U aanvullingen heeft, horen we dat graag van U. U zult hier geen verzekeringsadvies aantreffen, dat kunnen en mogen we niet, het zijn algemene richtlijnen waar U op moet letten.

Het is belangrijk om te weten dat in Spanje feitelijk twee systemen naast elkaar functioneren in de gezondheidszorg: de privé zorg en de publieke zorg. Beide systemen hebben hun eigen infrastructuur (eerstelijnszorg, ziekenhuizen, thuiszorg, verzorgingshuizen, etcétera). In bepaalde situaties kan er een overlap en samenwerking in de zorg bestaan.

Bij de publieke zorg (INSS: Instituto Nacional de la Seguridad Social) kan iedereen terecht met Spaanse ‘Tarjeta Sanitaría (SIP)’ of een Europese Gezondheidskaart (EHIC) van een land waar Spanje een overeenkomst mee heeft. In het laatste geval gaat het dan om spoedeisende medische zorg.

Op de privé zorg kunt U beroep doen met een reisverzekering, een buitenlandse zorgverzekering met buitenlanddekking of een Spaanse privéverzekering. En natuurlijk als U gewoon zelf betaalt.

Vakantiegangers

Met uw gezondheidszorgpas uit Nederland kunt u terecht bij alle publieke gezondheidszorgvoorzieningen in Europa waar Nederland een overeenkomst mee heeft, hier valt Spanje ook onder. U moet dan vóór uw vertrek een zogenaamde European Health Insurance Card (EHIC) in Nederland aanvragen. Het gaat dan alleen om acute medische zorg. Voor alles wat u moet weten over EHIC, inclusief hoe het werkt, dekking, kosten, status na Brexit, het aanvraagproces, geldigheid en meer, gaat u naar de website SchengenVisaInfo.com.

De verzekerden van de meeste Nederlandse zorgverzekeraars kunnen direct bij ons terecht als privézorg en kunnen later de rekening indienen bij hun zorgverzekeraar.

Wij raden u aan om ook een reisverzekering af te sluiten, repatriëringskosten en dergelijke worden dan ook vergoed en U kunt gebruik maken van de privégezondheidszorg, wat over het algemeen prettiger is in verband met de taal en nazorg. Met de meeste internationale alarmcentrales bestaat een soepele samenwerking. Lees goed de voorwaarden van Uw reisverzekering.

Langverblijvers

Onder langverblijvers verstaan we diegenen die langere tijd in Spanje verblijven, vaak een eigendom hier hebben, maar in Nederland ingeschreven staan. Velen hebben een huisarts in hun verblijfplaats in Spanje. Met uw gezondheidszorgpas uit Nederland kunt U terecht bij alle publieke gezondheidszorgvoorzieningen in Europa waar Nederland een overeenkomst mee heeft, hier valt Spanje ook onder. U moet dan vóór uw vertrek een zogenaamde European Health Insurance Card (EHIC) in Nederland aanvragen. Het gaat alleen om medische zorg. Echter veelal wordt een privé verzekering (een Nederlandse verzekering met buitenlanddekking of een Spaanse privé verzekering) afgesloten om een beroep te kunnen doen op de privé zorg. Lees verderop over de overwegingen bij het afsluiten van een privéverzekering. Een reisverzekering inclusief medische zorg kan bij kortere verblijftijd (afhankelijk van de reisverzekering, meestal tot 90 dagen) ook dekking geven. Vanaf 2016 kunnen ook de verzekerden van een aantal Nederlandse zorgverzekeraars direct bij ons terecht onder dezelfde voorwaarden als in Nederland. Echter,  dient U onze rekening in bij uw verzekeraar. Enkele zorgaanbieders, zoals de Clínica Benidorm, blijven rechtsreeks declareren in Nederland, u dient dan wel steeds een verwijzing te hebben van een huisarts.

Residenten

Sinds de onrechtvaardige stelselwijziging in 2006 zijn verreweg de meeste gepensioneerde en uitkeringsgerechtigde Nederlandse residenten, dat wil zeggen diegenen die zich officieel in Spanje hebben laten inschrijven, verplicht om een Nederlandse basispremie af te dragen en zo in de Spaanse Seguridad Social te worden opgenomen. Voor degenen die hier wonen en werken geldt ook dat het merendeel premies afdraagt en een beroep kan doen op de Seguridad Social. U krijgt met uw zogenaamde SIP-kaart toegang tot de publieke zorg zonder beperkingen. Echter, een groot deel van de residenten maakt, daarnaast of uitsluitend, gebruik van de privé zorg. Lees verderop over de overwegingen bij het afsluiten van een privéverzekering.

Publieke zorg of privézorg?

Hoewel soms anders wordt beweerd, zijn beide systemen van zorg aanvullend en zorgen voor een compleet en flexibel systeem. De publieke zorg valt terug op de privé sector om wachtlijsten te verminderen en om bijvoorbeeld de kennis over de buitenlandse patiënt. De combinatie van een andere taal en cultuur maakt dat sommige patiënten in de Seguridad Social moeilijk zijn te helpen. Dan wordt er een beroep op de privézorg gedaan door de artsen, maatschappelijk werk of politie. Andersom zijn er bepaalde faciliteiten alleen maar beschikbaar binnen de Seguridad Social. In uitzonderlijke gevallen worden soms behandelingen, die zijn opgestart binnen de privé sector, in de publieke zorg voortgezet. De meeste mensen (buitenlanders én Spanjaarden) kiezen voor een aanvullende zorg in de privé sector vanwege het ontbreken van wachtlijsten, keuze uit huisartsen/specialisten, een eigen kamer in het ziekenhuis, een meer persoonlijke benadering met meer tijd en meer efficiënte zorg, enzovoort.

Privé verzekeren, een moeilijk onderwerp

Het kiezen van een privé verzekering is niet eenvoudig. Dit komt vooral door het grote aanbod van verzekeringen met zeer verschillende voorwaarden. Het nu volgende probeert U wat informatie te geven over welke overwegingen belangrijk zijn en waar U op moet letten. Het is belangrijk de tijd te nemen om alle voorwaarden goed te lezen, praat altijd met meerdere agenten en brookers en kijk niet alleen naar de premie.

Overwegingen:

 • U moet zich eerst afvragen of U wel een verzekering moet afsluiten, naast Uw Seguridad Social. Wilt U alleen maar gebruik maken van de privézorg voor ‘kleine dingetjes’ en U heeft een spaarpotje, dan kan dat ook!
 • Bent U in Nederland ingeschreven en heeft U één van de verzekeringen die hier genoemd worden, dan hoeft U tot eind 2015 geen aanvullende verzekering af te sluiten in ons gebied. U kunt tot eind 2015 gewoon bij ons terecht en alles wordt rechtstreeks met Uw verzekeraar geregeld. Echter, vanaf 2016 dient U onze rekening in bij uw verzekeraar. Enkele zorgaanbieders, zoals de Clínica Benidorm, blijven rechtsreeks declareren in Nederland, u dient dan wel steeds een verwijzing te hebben van een huisarts.
 • Als U geen gebruik kan maken van de publieke zorg, dient U een zeer complete dekking te hebben. Veel privé-verzekeringen worden gezien als aanvulling op de publieke zorg en geven géén complete dekking, bijvoorbeeld geen vergoeding van medicijnen.
 • Er zijn zeer goedkope Spaanse verzekeringen en dat komt vaak door beperkingen in de dekking. Laat U niet voor de gek houden door een goedkope premie, soms heeft U voor een klein beetje meer maandpremie een veel betere dekking.
 • Gezien recente ervaringen is het belangrijk een keus te maken voor een solide verzekeraar. De kleine en regionaal opererende verzekeringen zijn kwetsbaarder in tijden van crisis en fusies.
 • Er zijn verder nog wat aspecten zoals eigen risico (per jaar of per verrichting), wel of niet insluiten van medicijnen, prothesen en andere aspecten die de keus niet eenvoudig maken. De meeste verzekeraars hanteren ook een maximale leeftijd (meestal 64, soms 74 jaar). Hebt U in uw voorgeschiedenis ernstige ziekten, dan is het afsluiten van een (nieuwe) verzekering zonder uitsluitingen niet eenvoudig.

Grofweg zijn er vier soorten privé verzekeringen:

 • Buitenlandse verzekeringen met een dekking voor Spanje.
 • De zogenaamde ‘reembolso’ of restitutieverzekeringen. Deze geven U de mogelijkheid de artsen en ziekenhuizen te bezoeken die U wenst. U schiet het bedrag voor en krijgt 80-100% terug, afhankelijk van de verzekering.
 • De verzekeringen met een ‘cuadro médico’ of netwerk. Bij deze optie dient U zich te beperken tot de artsen en ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de verzekering. De aanvragen van verder onderzoek en verwijzingen dienen door een arts uit dit netwerk te worden gedaan.
 • Spaanse verzekeraars die een mengvorm aanbieden, waarbij U met uw pasje bij aangesloten artsen en ziekenhuizen terecht kunt, maar ook een gedeelte terugkrijgt als U liever elders gaat.

De voordelen van een restitutieverzekering zijn duidelijk: vrije keus van arts en ziekenhuis (bij sommige verzekeringen ook in het buitenland). In de praktijk worden de artsen en ziekenhuizen ook beter betaald door dit soort verzekeringen en dat heeft in sommige gevallen ongewild toch een weerslag op de zorg. Het nadeel is dat er steeds een bedrag voorgeschoten moet worden en dat de premies enigszins hoger zijn.

Onze ervaring leert dat, naast de buitenlandse verzekering met een dekking voor Spanje, de mengvorm een goede, flexibele en niet al te dure optie is.

Ons advies is:
Verschillende offertes opvragen bij de diverse agenten (houd er rekening mee dat agenten over het algemeen maar enkele verzekeringen aanbieden) of bij brookers. U kunt daarna enkele verzekeringen voorselecteren. Kijkt U ook goed naar het aanbod van het ‘cuadro médico’ in Uw regio. Als U dan een voorselectie heeft gemaakt , is het verstandig van de geselecteerde verzekeringen de kleine letters te lezen en zo een aantal verzekeringen naast elkaar te leggen. Als u een keus gemaakt heeft, neem dan gerust contact op dr. Meertens. Het is namelijk belangrijk te weten hoe de verzekering van Uw keus in de praktijk functioneert.

U vindt hieronder een lijst van bijna alle gezondheidsverzekeringen in Spanje, waarmee U bij ons terecht kunt. U ziet dat verschillende verzekeraars meerdere producten hebben. Wij hebben geen buitenlandse verzekeringen aangegeven, dat zou onbegonnen werk zijn, maar ook deze verzekeringen zijn zeker het overwegen waard.

We hebben voor U een checklist samengesteld, waarmee U de verzekeringen kunt vergelijken. U kunt deze downloaden in PDFExcel (Spaans/Nederlands) of Excel (Spaans/Engels).

In Spanje bestaan er verschillende soorten verzekeringsagenten. De zogenaamde corredores of brookers werken met een eigen klantenbestand en kunnen met elke verzekeraar onderhandelen. U kunt met hun contact opnemen en, afhankelijk van Uw persoonlijke situatie, wordt U georiënteerd over de mogelijkheden van zorgverzekeringen in Spanje. De gewone agenten kunnen slechts één of meerdere verzekeringen aanbieden. U vindt bij elke genoemde verzekering een link naar de website van de verzekering en eventuele (lokale) agenten.

Restitutie of mengvorm:

 • Catalana occidente Universal Oro
 • Plus Ultra (voorheen Groupama)
 • Santa Lucía Reembolso
 • Generali Salud Elección
 • Cigna Salud Reembolso
 • Sanitas Health Plan (Complete)
 • DKV (Mundi Salud)
 • AXA Óptima (Plus)
 • Asefa Salud TOP
 • Caser (Prestigio)
 • Mapfre (Medisalud)
 • Allianz (Reembolso/mixto)

Netwerk (cuadro médico)

 • Sanitas Health Plan (oppassen, het gaat uitsluitend om Health Plan)
 • DKV (Integral)
 • Salus
 • ASSSA (Master)

(Es Ud. aseguradora o agente de seguros y cree que debe estar en esta lista, por favor, póngase en contacto con nosotros.)